Legislație privind organizarea și funcționarea CMSR

Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul XIII – republicată, actualizată la data de 21 noiembrie 2022

Regulamentul de Organizare și Funcționare al CMSR – forma consolidată la data de 1 mai 2023

Codul deontologic al medicului stomatolog – în vigoare din data de 1 ianuarie 2023

Politica de utilizare a cookies