Comisii de specialitate

COMISIILE CONSILIULUI

COLEGIULUI MEDICILOR  STOMATOLOGI CLUJ

mandatul 2023– 2027

Comisia pentru imagine, strategii de dezvoltare și relații interne și externe:

Președinte Comisie:  Conf. Dr. Bogdan CULIC

MembriDr. Marius BUD, Dr. Rareș BUDURU, Dr. Mihai CHIRILĂ, Dr. Laura ILIAN, Dr. Petra VIGH-NICOARĂ

Atribuții :

 • Realizarea legaturilor dintre CMS Cluj si structurile guvernamentale, nonguvernamentale, judetene, nationale sau internationale
 • Relatia cu publicul si mass-media
 • Transmiterea informatiilor in legatura cu practica dtomatologiei catre membrii CMS Cluj prin corespondenta sau e-mail
 • Actualizarea paginei web a Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj
 • Coordoneaza realizarea Buletinului Informatic al CMS Cluj
 • Corespondenta de protocol catre institutii si membri
 • Propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare a activitatii CMS Cluj;
 • Planifica realizarea programelor;
 • Monitorizeaza si realizeaza proiecte;
 • Elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul executiv si Consiliul teritorial

Comisia profesional-științifică și educație medicală continuă:

Președinte ComisieȘef Lucr. Dr. Mădălina Anca MOLDOVAN

Membri: Dr. Ioan BARBUR, Prof. Dr. Simion BRAN, Dr. Marius BUD,  Prof. Dr. Smaranda BUDURU, Dr. Mihai CHIRILĂ

Departament verificare punctaj minim profesional obligatoriu și vizare certificate de membru:

Atribuţii:

 • Aplica Programul de Educatie Medicala Continua
 • Verifica dosarele si cererile de creditare a lectorilor si a programelor de educatie medicala continua
 • Promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea medicilor stomatologi la programe de perfectionare profesionala din tara sau din strainatate
 • Sprijina procurarea de material documentar de specialitate, precum si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice

Director departament: Dr. Luana MIJA,

Membri: Prof. Dr. Smaranda BUDURU, Dr. Mihai VIDICAN

Comisia pentru legislație și asigurări sociale de sănătate

Președinte ComisieDr. Carmen Elena ALBU

Membri: Dr. Andreea BORA, Dr. Mircea CHIFA, Dr. Adriana GUJA, Dr. Ileana ROȘCA

Atribuții:

 • Reprezinta medicii stomatologi care lucreaza in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, prin asigurarea asistentei si consultatii de specialitate la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii medicale;
 • Ofera consultatii privind managementul cabinetelor medicale;
 • Activitati culturale;
 • Asigurarea calitatii serviciilor de sanatate (cursuri, consultanta).
 • Asista pe membrii lor la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;
 • Reprezinta si apara interesele membrilor in fata partenerilor contractuali;
 • Intervin prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale atunci cand sunt incalcate drepturile membrilor, ce decurg din incheierea si executarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale.

Comisia pentru avizări

Presedinte Comisie:  Dr. Mihai VIDICAN

Departament avizări cabinete

Director departament: Dr. Andreea BORA

Membri: Dr. Rareș CIUTRILĂ, Dr. Ileana ROȘCA, Dr. Petra VIGH-NCOARĂ

Atribuții:

 • Elibereaza certificatele de membru CMSR, avizele de infiintare a cabinetelor medicale sau de functionare a unitatilor medico-sanitare
 • Tine evidenta membrilor CMS Cluj, a cabinetelor si a unitatilor medico-sanitare stomatologice de pe raza judetului Cluj
 • Supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic stomatolog pe raza judetului Cluj
 • Controleaza si avizeaza dotarea minima obligatorie a cabinetelor stomatologice
 • Verifica existenta modelului unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog
 • Analizeaza sesizarile referitoare la cazurile de exercitare ilegala a profesiei de medic stomatolog si le inainteaza organelor competente

Comisia de probleme financiare, social-economice și administrative

Presedinte ComisieDr. Tudor AVRAM

Membri: Dr. Andreea BORA, Dr. Mircea CHIFA, Dr. Mihai CHIRILĂ, Dr. Adriana GUJA

Atribuții :

 • Asigura asistenta juridica curenta in domeniul financiar-contabil a CMS Cluj
 • Gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar-contabila a CMS Cluj
 • Centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri ale CMS Cluj
 • Fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale CMS Cluj
 • Fundamenteaza si propune Biroului executiv necesarul de personal de executie
 • Organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor aprobate de catre Consiliul judetean;
 • Asigura activitatea de birotica
 • Orice alte activitati legate de buna functionare si intretinere a sediului CMS Cluj.

Politica de utilizare a cookies