Comisia de alertă a CMS Cluj

Potrivit art. 509^2 al Legii nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Medicilor Stomatologi din România informează autorităţile competente din toate celelalte state membre cu privire la medicii stomatologi cărora li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale.

Comisia de alertă de la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, votată de Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, este formată din:

– Dr. Laura Ilian,

– Dr. Mihai Vidican.

Politica de utilizare a cookies