Anunturi

Anunț achiziție prestări servicii stomatologice pentru Penitenciar Gherla

Penitenciarul Spital Dej intenționează să încheie un contract de prestări servicii medicale stomatologice pentru Penitenciarul Gherla, începând cu data de 22.04.2024, cu valabilitate până în 31.12.2024, cu posibilitate de prelungire până la data de 31.01.2025.

Valoarea totală estimată a contractului este de 42.000 lei, respectiv 60 lei/ oră, pentru un număr maxim de 84 ore/ lună. Termenul limită de participare cu ofertă de preț fără TVA este până la data de 18.04.2024, ora 12.00.

Modul de depunere al ofertei:

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați telefonic pe dna. Dr. Aida Tincu-Modran, tel. 0264241444 sau prin email aida.tincu@anp.gov.ro

CURS 154. Curs radioprotecție pentru domeniul radiodiagnostic dentar, 16 - 17 mai 2024

CURS 154. Curs radioprotecție pentru domeniul radiodiagnostic dentar

Perioada 16-17 mai 2024, cursul se desfășoară online pe platforma Microsoft Teams

Coordonatori: Prof Dr. Mihaela Hedesiu, Fiz. medical Loredana Bogdan, Ing. Dr. Lucian Hodorog

Colaboratori: Sef. lucr. Dr. Raluca Roman, Asist. Univ. Dr. Alina Ban

Pretul cursului 600 RON

În conformitate cu Ordonanța MS nr. 18/2009, referitoare la organizarea și finanțarea rezidențiatului, “pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate”, prin urmare medicii rezidenți nu pot participa la cursurile postuniversitare.La cursurile de perfecționare postuniversitară (finalizate cu credite EMC/EFC) se pot înscrie numai absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior, cetăţeni români şi străini cu situaţia juridică reglementată legal pe teritoriul ţării.
La cursurile de pregătire în vederea obţinerii de atestate (studii complementare) se pot înscrie doar medici specialişti/primari din domeniul corespunzător.
Înscrierea la un curs postuniversitar se va face cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Documente necesare pentru înscriere:
1. Fişa de înscriere completată și semnată
2. Dovada plății (chitanţa sau ordinul de plată cu care s-a achitat taxa)
3. Contract de studii

Modalitățile prin care se poate efectua plata:
• Prin transfer bancar (inclusiv plata online) în următorul cont:
o Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”
o Cod fiscal: 4288047
o Cont IBAN: RO67TREZ21620F331700XXXX
o Banca: Banca Națională Trezoreria Cluj
*Detalii de plată obligatorii: numele cursantului, titlul şi numărul de ordine/codul corespunzător cursului, conform datelor din oferta de cursuri.
• Numerar la caseria universității (str. Louis Pasteur nr. 4, parter). Pentru această opțiune de plată, trebuie descărcat și completat formularul „Dispoziția de plată”
*Dispoziția trebuie vizată de către secretara prorectoratului, înainte de efectuarea plății.
Documentele de la punctele 1 și 2 se trimit pe adresa de e-mail: gogaluminita@yahoo.com, cu cel târziu 7 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

Contractul de studii se descarcă de pe site-ul UMFIH, se semnează de către cursant în două exemplare și se predă/trimite direct coordonatorului, cu cel târziu 7 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului.
Pentru detalii legate de locul de desfășurare, tematica, programul cursului, etc., vă rugăm să vă adresați persoanelor de contact menționate în ofertă pentru fiecare curs postuniversitar în parte.

Pentru detalii curs il puteti contact ape Domnul Dl Ing Hodorog Lucian lucianhodo@gmail.com .

COORDONATOR CURS
PROF. DR. MIHAELA HEDESIU

Decizie Consiliu CMS Cluj nr. 1/ 07.02.2024

Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, întrunit în ședință ordinară în data de 07.02.2024, în baza prerogativelor legale și statutare, având în vedere necesitatea indexării taxelor pentru emiterea actelor administrative către membrii colegiului teritorial

DECIDE

Art. 1. Incepand cu data de 15 februarie 2024, la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj se aplica următoarele taxe pentru actele administrative emise membrilor:

  • Taxă emitere adeverințe generale – 100 lei;
  • Taxă emitere certificat profesional curent – 300 lei;
  • Taxă emitere certificat onorabilitate membri – 200 lei;
  • Taxă emitere certificat avizare cabinet în Municipiul Cluj-Napoca – 2.500 lei + 500 lei/ cabinet, începând cu cea de a 2-a încăpere;
  • Taxă reavizare cabinet care își mută sediul/ punctul de lucru pe raza Municipiului Cluj-Napoca – 1.500 lei + 500 lei/ cabinet, începând cu cea de a 2-a încăpere;
  • Taxă avizare cabinet situat în zona metropolitană Cluj – Napoca – 1.500 lei + 500 lei/ cabinet, începând cu cea de a 2-a încăpere;
  • Taxă emitere certificat avizare cabinet mediul urban – 1.500 lei + 500 lei/ cabinet, începând cu cea de a 2-a încăpere;
  • Taxă emitere certificat avizare cabinet mediul rural – 1.000 lei + 500 lei/ cabinet, începând cu cea de a 2-a încăpere;
  • Taxă emitere certificat de reavizare pentru modificarea formei de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau modificare administrator – medic – 1.000 lei;
  • Taxă examinare în vederea redobândirii dreptului de practică după o întrerupere a exercițiului profesiei de medic stomatolog mai mare de 5 ani – 1.000 lei.

Art. 2. Începând cu data de 15 februarie 2024, prevederile Deciziei Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj nr. 6/ 14.02.2023 se abrogă.

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj, prin publicarea pe pagina de internet a organizației.

Presedinte,                                         Secretar,

Conf. Dr. Bogdan Culic                  Dr. Mihai Vidican

Politica de utilizare a cookies