Acte normative cu incidență în stomatologie

Ordin privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic 

Nr. 63 din 10 ianuarie 2024

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Nr. 2.508/ 4493/ 2023 (dată de intrare în vigoare 31.08.2023)

Emitent: Ministerul Sănătății, Ministerului Educaţiei

– Ordin privind aprobarea competenţelor medicului stomatolog, inclusiv ale medicului stomatolog specialist sau primar în specialitatea stomatologie generală

Nr. 2.341 din 13 iulie 2023

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare, evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale secondhand puse în funcţiune şi eliberarea avizului de utilizare pentru dispozitivele medicale din dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească

Nr. 2219 din 14.07.2022

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia (* actualizat în baza Ordinului MS nr. 854/ 2022)

Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordin privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 30 august 2021.

Ordin MS 438_2021 asistenta medicala elevi_studenti

Ordin MS 438_2021 asistenta medicala elevi_studenti ANX 3 atributii medic stomatolog (1)

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordonanță de urgență  pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/ 2006 ( asistență medicală profilactică și curativă prin utilizarea serviciilor de telemedicină)

Nr. 196/ 18.11.2020

Emitent: Guvernul României

Ordin privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar

Nr. 1916/ 19.12.2019

Emitent: Ministerul Sănătății

– Ordinul privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

nr. 1.411/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 (actualizat 17.07.2023)

nr. 1.410/ 12.12.2016

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale 

Nr. 1.226 din 3.12.2012

Emitent: Ministerul Sănătății  

Ordin pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară (actualizat 1.09.2009)

Nr. 1338 din 31.07.2007

Emitent: Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Nr. 153 din 26.02.2003

Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei

Ordonanța Guvernului privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată (actualizată la data de 1.01.2012)

Nr. 124/1998

Emitent: Guvernul României

Legea privind drepturilor pacientului (actualizată nov. 2023)

Nr. 46/ 21.01.2003

Emitent: Parlamentul României

Politica de utilizare a cookies